Megoldások iparáganként

A Boltonshield olyan megoldásokat kínál, amelyeket úgy terveztek, hogy gyakorlati, tényleges előnyöket kínáljanak, amelyek végső soron elősegítik az adott szervezet stabilitását, és lehetővé teszik, hogy anélkül fejlődjön, hogy félnie kellene akár az ügyfélkör, akár a saját adatai, infrastruktúrája és alkalmazottai adatainak esetleges károsodásától.

Éppen ezért a Boltonshield által nyújtott szolgáltatások kézzelfogható javulást eredményezhetnek a vállalatának abban, hogy proaktív és folyamatosan javuló módon védve maradjon, miközben kényelmesen be tudja tartani az iparágspecifikus és az adatvédelemmel kapcsolatos szabályozási kereteket.

A Boltonshield élvonalbeli kiberbiztonsági megoldásai egy négyirányú megközelítés körül forognak, amely magában foglalja a kockázat minimalizálását. Soha nem ülünk a babérjainkon, együttműködünk Önnel és a felügyelő szervekkel a megfelelőség elérése érdekében, és lehetővé tesszük, hogy a mindennapi munkamódszereit a kockázat növelése nélkül fejleszthesse a szervezetében.

Payment Service Providers

Safeguard Your Payment Services with Boltonshield’s Expert Solutions Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. In the rapidly evolving landscape of payment services, security is not just a necessity—it’s your competitive advantage. At Boltonshield, we understand the unique challenges faced by Payment Service Providers (PSPs), and offer tailored solutions to fortify your operations against cyber threats. Schedule a Consultation PSP Pain Points We Address Hacking and Data Leakage Safeguard sensitive client and financial data by implementing robust security measures to prevent unauthorized access and protect against potential data breaches. Interception of Payments Prevent interception attempts

Olvasd tovább

Forex Companies (CIF’s)

Pioneering Advanced Cybersecurity Solutions for Forex Companies Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. The global forex market, with its vast scale and intricate operations, is a prime target for cyber adversaries. As the digital landscape evolves, so do the threats. Boltonshield is at the forefront of this cybersecurity challenge, offering state-of-the-art solutions tailored specifically for Forex Companies (CIF’s). Explore Our Technical Solutions Technical Pain Points Addressed Hacking & Data Breaches Advanced Persistent Threats (APTs) and zero-day exploits can compromise systems, leading to unauthorized access and data breaches. Protecting client Personal Information (PI) and sensitive

Olvasd tovább

FinTech

Secure Your Fintech Innovations with Boltonshield Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. In the dynamic world of Fintech, innovation is your currency, and trust is your backbone. At Boltonshield, we recognize the unique challenges faced by Fintech companies, from the constant threat of hacking to the need for seamless services and data integrity. Our tailored cybersecurity solutions are engineered to empower your Fintech ventures, providing you with the confidence to innovate fearlessly. Contact Us Fintech Pain Points We Address Hacking Incidents Cybercriminals are relentless. We shield your systems against every form of intrusion, ensuring

Olvasd tovább

Crypto Exchanges

Empowering Crypto Exchanges with Robust Security Solutions Ease your mind: keep your systems safe with our continous security solutions. In the dynamic realm of cryptocurrency exchanges, security is paramount. Boltonshield specializes in tailored solutions, addressing the unique challenges of crypto trading—from hacking threats to regulatory complexities. Our services fortify exchanges, protect user data, and ensure platform integrity. Contact Us Crypto Exchange Pain Points We Address Hacking & Data Leakage The constant threat of unauthorized access and data breaches poses a significant risk to the integrity of your platform. At Boltonshield, we specialize in safeguarding your exchange against these threats, ensuring

Olvasd tovább

Pénzügy

A biztonság minden iparág számára fontos. A banki és pénzügyi szektorban azonban szigorított biztonsági követelmények vannak érvényben, valamint szigorú előírások vonatkoznak rájuk. Az adatok, amelyeket ezek a vállalatok feldolgoznak, rosszindulatú felhasználás esetén potenciálisan egy vállalat - vagy akár egy egész piac - összeomlásához vezethetnek. Ez nem hagy hibalehetőséget a biztonsági intézkedéseik tekintetében.

Olvasd tovább

Telekommunikáció

A telekommunikációs iparágat a kiberbiztonsági támadásokkal szemben az egyik legsebezhetőbbnek tekintik. A Efficient nemrégiben kiadott jelentése szerint a távközlési vállalatok 43%-a szenvedett már el DNS-malware alapú támadást. Arról is beszámoltak, hogy a távközlési vállalatok az ISC által 2016-ban ajánlott 11 kritikus javítócsomag közül átlagosan csak 4-et alkalmaztak, ami különösen sebezhetővé teszi őket a "nulladik napi" támadásokkal szemben.

Olvasd tovább

Szoftverfejlesztés

A SaaS-iparág kódtárakat és jelentős méretű, szenzitív adatbázisokat kezel. Ez az egyik oka annak, hogy számos biztonsági kockázattal kell szembenéznie, beleértve a rossz fejlesztési gyakorlatokat és a gyenge felhasználói jelszavakat.

Olvasd tovább

Gyártás

A gyártó vállalatok nagymértékben támaszkodnak a technológiára a hatékonyság javítása, a kapacitás, a termelés növelése, valamint a vevői elégedettség optimális szintjének elérése érdekében.

Olvasd tovább

Elektronikus kereskedelem

Az e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok a weboldaluktól és a fizetési rendszerüktől függenek, hiszen ezek alkotják működésük fő pilléreit. Ezen elemek leállása vagy megsemmisülése szóba sem kerülhet, mivel ez bevételkieséshez, maradandó hírnévkárosodáshoz, sőt, akár adatbiztonsági sérüléshez is vezethet.

Olvasd tovább