Partners

reThink Privacy

We work with 7 and 8-figure businesses to increase information security, privacy and deepen customer trust while shortening the sales cycle by 35% or more (without

Läs mer

Cynet

Cynet XDR förenar NGAV-, EDR-, NDR-, UEBA- och Deception-teknik med helt automatiserad attackutredning och åtgärdande på en enda intuitiv plattform.

Läs mer

zwoelf

Digitalt första varumärkesbyggande för nystartade företag. Zwoelf levererar digitala strategier och design, från varumärkesbyggande till webbplatser och användargränssnitt.

Läs mer

tenable

The assets and vulnerabilities on your network are constantly changing. Getting a full picture of your network is half the battle. Trust our partner, the

Läs mer

portswigger

Burp Suite Professional är en verktygslåda för testning av webbsäkerhet. Vi använder den för att automatisera repetitiva testuppgifter.

Läs mer

neo

Cyperns största advokatbyrå och allmänt erkänd som den ledande advokatbyrån i sydöstra Europa.

Läs mer