Lösningar efter behov

Underlätta efterlevnad

Organisationer måste ofta följa ett antal regelverk och efterlevnadskrav, särskilt, men inte uteslutande, inom högriskbranscher där känslig information, personligt identifierbara uppgifter och finansiella register ingår.

Läs mer

Minska angreppsytan

När vi talar om en organisations angreppsyta avser vi hela det system som är utåtriktat, dvs. varje enskild ingångspunkt till den organisatoriska miljön. Angreppsytan kan erbjuda ett antal vektorer från vilka skadliga enheter kan försöka få tillgång till eller på annat sätt skada ditt system och dess intressenter.

Läs mer