Secure your customers with your Swiss cybersecurity partner

Why Partner with us?

 • Protect your business & avoid brand reputation loss due to a security breach at one of your clients;
 • Promote your own value-added services after a pentest (consulting, staff training, hardware/software installations, IT maintenance);
 • Brand Recognition (your logo/company summary on our website);
 • Attractive sales commission plans (plus premium commission for recurring revenue sales of SOC).

Additional Benefits

 • Authorisation to use Boltonshield logo on your website;
 • Certification – “Certified by Boltonshield” emblem;
 • Case studies on both your and Boltonshield’s website;
 • Backlink to your website from our website;
 • Knowledge increase for your own people after each Pentest;
 • Access to Boltonshield experts for limited guidance in resolving the issues found* (*actual responsibility remains with the Partner).

Support through sales process

 • Help during the sales process (we can help/advise at meetings, presentations and Q&A sessions);
 • Unlimited access to Boltonshield marketing materials and our Partner Portal.

Some of our business partners

Vi är stolta sponsorer av Swiss Cyber Defence DNA som är en guide för små och medelstora företag, utformad för att hjälpa er att skydda er enkelt och effektivt mot farorna med cyberbrottslighet och stora ekonomiska förluster.

Swedwise levererar lösningar av högsta kvalitet inom informationshantering och systemintegration.

Ditt gränssnitt för kommunikationslösningar. Våra genomförandepartner för SMS-applikationer, IT-lösningar eller webbapplikationer.

Erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa tjänster och lösningar inom IT, från säkra datacenter till hanterade säkerhetstjänster.

Noggranna manuella tester av intrångsskydd. Alla servrar är privatägda och drivs i Schweiz. Din känsliga information kommer att skyddas av Schweiz strikta lagar om integritet och dataskydd.

Cyperns största advokatbyrå och allmänt erkänd som den ledande advokatbyrån i sydöstra Europa.

We work with 7 and 8-figure businesses to increase information security, privacy and deepen customer trust while shortening the sales cycle by 35% or more (without having to waste money on overpriced consulting or cumbersome compliance systems).

Become Our Partner