Defensiva tjänster

Blue Teaming går längre än att bara identifiera luckor i dina säkerhetsrutiner och kontroller för att förhindra en attack. Blue Teaming ger värdefulla insikter om din organisations förmåga att identifiera pågående attacker och avlägsna dem från miljön.

Vårt nästa generations Security Operations Centre, kompletterat med teknik för artificiell intelligens, gör det möjligt för oss att skydda dina företagstillgångar oavsett var de är sårbara eller utsatta för hotet om en attack.

Managed Security Services

With an ever-evolving cyber landscape, businesses are facing increased and more complex threats to their environments. Attacks are happening at a far greater rate and

Läs mer

Security Operations Center

Security Operations Center Our SOC employs a leading array of cyber engineers and analysts from varying backgrounds, empowering us to always be on the cutting

Läs mer

Säkert molnhosting

As a company with cybersecurity at its core, we have implemented measures to securely host your data and servers with both being encrypted in our

Läs mer

DLP

DLP Secure, control and ensure compliance of confidential and sensitive business data with our Data Loss Prevention software. Ensure the security of your data from

Läs mer

E-postsäkerhet

Vi erbjuder en helt unik metod för e-postsäkerhet som förstärks av självlärande AI för att organisationer ska kunna återfå en konkurrenskraftig och kvalitativ fördel när det gäller e-postsäkerhet.

Läs mer

Hantering av mobila enheter

Mobile Device Management Remote working is becoming the new norm with the recent challenges and portability, laptops, mobile devices is a necessity. Our MDM Solution

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Boka din demo med oss!