Managed Security Services

Med ett cyberlandskap i ständig utveckling står företag inför allt fler och mer komplexa hot mot sina miljöer. Attackerna sker i allt snabbare takt och den skada de kan orsaka är omätbar. Listan är oändlig, från dataintrång till insiderhot och attacker med utpressningstrojaner.

Detta leder till att många företag hamnar i blindo och navigerar i svårförståeliga vatten utan rätt utrustning eller kunskap. Följden blir att dessa organisationer blir offer för verkligt skadliga attacker som kostar dem både intäkter och anseende.

Våra Managed Security Services (MSS) erbjuder ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera en organisations säkerhetsbehov. Funktionerna i en hanterad säkerhetstjänst omfattar övervakning och hantering av intrångsdetekteringssystem och brandväggar dygnet runt, övervakning av patchhantering och uppgraderingar, säkerhetsbedömningar och säkerhetsrevisioner samt insatser i nödsituationer.

Detta innebär att administratörerna slipper den stora bördan av att utföra uppgifterna manuellt, vilket kan vara mycket svårt, så att de kan fokusera på de områden där det behövs mest.

Våra hanterade cybersäkerhetstjänster omfattar förebyggande, upptäckt och åtgärdande. Denna robusta, mångsidiga strategi gör det möjligt för oss att täcka alla områden i din miljö och avvärja faror från alla typer av hot, både interna och externa.