Säkert molnhosting

Som ett företag med cybersäkerhet i centrum har vi vidtagit åtgärder för att säkert hysa dina data och servrar, som båda är krypterade i våra mycket säkra datacenter. Vårt tillvägagångssätt för en helt säker infrastruktur, oavsett om det är en virtuell privat server (VPS) eller en lösning med dedikerade servrar, lägger till flera säkerhetslager som gör det omöjligt att kompromissa.

Krypterade servrar

Övergå tryggt till vår säkra molnmiljö i vetskap om att dina data förblir helt under din kontroll genom datakryptering och nyckelhantering. Kryptera hela servrar och anslutna lagringsvolymer samtidigt som dina data skyddas från obehörig åtkomst.

Säkert moln

Molntjänster och virtualiseringsteknik ger dig smidighet och effektivitet för att omedelbart kunna lansera nya tjänster och utöka din infrastruktur för att tillgodose dina ständigt föränderliga behov och krav. Men avsaknaden av fysisk kontroll eller definierade ingångs- och utgångspunkter medför en hel rad problem med datasäkerhet i molnet, bland annat datamixning, missbruk av privilegierade användare, ögonblicksbilder och säkerhetskopior, radering av data, dataläckage, geografiska lagkrav, superadmins i molnet och många fler. Lyckligtvis omvandlar våra lösningar för tvåfaktorsautentisering, kryptering och nyckelhantering för företag din miljö till ett system för pålitlighet och efterlevnad genom att lösa de kritiska utmaningarna med datastyrning, kontroll och ägande - oavsett var du lagrar dina data.