Security Operations Center

Vår SOC har en ledande grupp cyberingenjörer och analytiker med olika bakgrunder, vilket gör att vi alltid kan ligga i framkant när det gäller att förstå och arbeta i det ständigt föränderliga landskapet av hot mot cybersäkerheten.

Vi erbjuder en i grunden unik strategi för cyberförsvar som stöds av artificiell intelligens. I stället för traditionell logginsamling och konsolidering övervakar Boltonshields Security Operations Centre nätverkstrafiken, har insyn i varje enskild enhet och användare och lär sig automatiskt de komplexa relationerna mellan dem.

Tekniken för maskininlärning gör det möjligt för oss att upptäcka nya hot i realtid och kartlägga dem på ett sätt som ger total synlighet för nätverket. Detta ökar vår förmåga att snabbt diagnostisera potentiella problem och agera därefter.