Security Operations Center

Vår SOC har en ledande grupp cyberingenjörer och analytiker med olika bakgrunder, vilket gör att vi alltid kan ligga i framkant när det gäller att förstå och arbeta i det ständigt föränderliga landskapet av hot mot cybersäkerheten.

Vi erbjuder en i grunden unik strategi för cyberförsvar som stöds av artificiell intelligens. I stället för traditionell logginsamling och konsolidering övervakar Boltonshields Security Operations Centre nätverkstrafiken, har insyn i varje enskild enhet och användare och lär sig automatiskt de komplexa relationerna mellan dem.

Tekniken för maskininlärning gör det möjligt för oss att upptäcka nya hot i realtid och kartlägga dem på ett sätt som ger total synlighet för nätverket. Detta ökar vår förmåga att snabbt diagnostisera potentiella problem och agera därefter.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Boka din demo med oss!