Offensiva tjänster

Ur ett säkerhetsperspektiv hjälper red team-tjänsterna till att avslöja svagheter och sårbarheter i en organisation eller ett projekt i IT-system. När man använder sådana tjänster är det värt att tänka på att regelbundna inspektioner av en organisation är en ekonomisk fördel i det långa loppet. Det hjälper till att skydda mot attacker som hotar IT-säkerheten och bedömer risker med lämpliga intervall, vilket är en framträdande aspekt i den ständigt föränderliga IT-världen.

Det är också mycket viktigt att säkerhetsutredningar under ett IT-projekt sker under projektets planeringsfas eller i ett tidigt skede av genomförandefasen, snarare än i slutet av projektet när produktleveransen och projektets slutförande är nära förestående. Det ligger i IT-chefens intresse att identifiera problem så snart som möjligt och att besvara säkerhetsrelaterade frågor under projektets inledande skeden.

Penetrationstestning

Most companies have their own set of cybersecurity tools – like anti-virus software, encryption codes, and vulnerability scanning – but how sure can one be

Läs mer

Red Teaming

As attackers become more sophisticated, it is important that organisations assess their capability to resist and respond to cyber-attacks based on an understanding of the

Läs mer

Testning av webbapplikationer

Companies depend on web apps to handle their most sensitive information. With the growing complexity inherent in these applications comes unforeseen security flaws and room

Läs mer

Kontroll av serverens legitimation

Credentialed checks allow for more accurate assessment and identification of weak configurations, missing fixes, and similar vulnerabilities, which further strengthens the organisation’s security, primarily, but

Läs mer

Granskning av källkod

Boltonshield provides code review services for our customers so they can detect and fix vulnerabilities in web and mobile applications already at the development stage.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Boka din demo med oss!