Testning av extern infrastruktur

Infrastruktursäkerhet är en av de viktigaste frågorna för alla IT-chefer. Organisationer måste vara proaktiva när det gäller att hitta och åtgärda sårbarheter i nätverket för att förhindra attacker som kan orsaka systemavbrott, dataförluster och skadat rykte.

Din externa infrastruktur är ett av de största målen för attacker från skadliga enheter. Den bör därför få en proportionerlig mängd fokus, uppmärksamhet och en rad särskilda metoder för att hantera eventuella hot.

Boltonshields experter kombinerar automatiska skanningar med manuella tekniker för att hitta alla sårbarheter som kan finnas inom din omkrets. Vi bedömer allt som är exponerat för internet, från webbapplikationer till portaler för anställda.