Testning av intern infrastruktur

Vi rekommenderar en säkerhetsbedömning av det interna nätverket till alla våra kunder som har känslig information lagrad på sitt intranät eller interna nätverk och som föredrar att anställda utan rätt roll eller behörighet inte får tillgång till den.

Testning av den interna infrastrukturen innebär en kriminalteknisk granskning av allt i ditt organisationsnätverk, inklusive en arkitektonisk kartläggning av varje enskild del och hur den är sammankopplad med andra delar. Vi kan sedan utföra ett antal specialiserade tester på varje isolerad del för att identifiera eventuella problem och lösa dem innan de kan utnyttjas.

Den här typen av test tittar på alla enheter som är anslutna till nätverket, inklusive proxyservrar, filservrar, enskilda arbetsstationer och andra icke-mobila slutanvändarenheter, nätverksfotokopierare och skrivare, routrar, repeaters med mera. Genom denna process kan vi avslöja svagheter, behovet av säkerhetsuppdateringar och förbättrad kryptering samt bedöma nätverkssäkerheten.