Testning av mobila applikationer

Mobiler är den nya standardplattformen för applikationsutveckling, men riskhantering på dessa nya enheter är också en växande utmaning eftersom nya sårbarheter i mobila applikationer upptäcks varje dag.

Testning av mobilapplikationers säkerhet ger en fullständig bedömning av mobilapplikationen i fråga. Testerna utförs på tillämpningar som körs på både iOS- och Android-plattformar eftersom varje operativsystem kan ändra beteendet och säkerhetsnivån för varje tillämpning.

Våra sårbarhetsbedömningar av mobilsäkerhet tar hänsyn till ett antal hot, inklusive Jailbroken iOS och rotade Android-enheter.

Svaga kontroller på serversidan, dålig auktorisering och autentisering, osäker datalagring, trasig kryptografi.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Boka din demo med oss!