Penetrationstestning

De flesta företag har sina egna verktyg för cybersäkerhet - som antivirusprogram, krypteringskoder och sårbarhetsskanning - men hur säker kan man vara på att dessa verktyg kommer att kunna skydda dig vid en riktig attack?

I grundläggande termer innebär penetrationstestning eller pentesting en simulerad verklig attack mot ett nätverk eller en applikation. Under testet identifieras sårbarheter i organisationens infrastruktur och rekommendationer ges om hur man bäst åtgärdar dessa svagheter. En intern verktygslåda för cybersäkerhet kan vara föråldrad eller inte tillräckligt skräddarsydd för att avslöja den sanna bilden av er säkerhetsnivå.