Red Teaming

I takt med att angriparna blir allt mer sofistikerade är det viktigt att organisationerna bedömer sin förmåga att motstå och reagera på cyberattacker utifrån en förståelse för de viktigaste hoten som de står inför. Red Teaming går längre än att bara identifiera luckor i dina säkerhetsrutiner och kontroller för att förhindra en attack; det ger också värdefulla insikter om din organisations förmåga att identifiera attacker medan de fortfarande pågår och avlägsna dem från miljön.

Syftet med en bedömning av ett rött team är att visa hur angripare i verkligheten kan kombinera exploateringar och andra verktyg för att nå sina mål.