Kontroll av serverens legitimation

Kontroller med legitimation gör det möjligt att mer exakt bedöma och identifiera svaga konfigurationer, saknade korrigeringar och liknande sårbarheter, vilket ytterligare stärker organisationens säkerhet, främst, men inte uteslutande, genom den insikt som erhålls om behovet av specifika förbättringar.

Genom att utföra en kontroll med autentiserade uppgifter kan man få en djupare förståelse för eventuella kvarstående sårbarheter genom att simulera en specifik användares verkliga kapacitet och motsvarande åtkomstnivå.

Vid en kontroll av serverbehörighet används användarbehörigheter under genomsökningen så att vi exakt kan avgöra vilka befogenheter den specifika användaren har när det gäller åtkomst till och hantering av filer, deras förmåga att skapa eller redigera andra användare och deras roll, göra ändringar i registret med mera. Detta gör det i sin tur möjligt för oss att lokalisera dåligt konfigurerade system och åtgärda eventuella svaga punkter i miljön.