Granskning av källkod

Boltonshield tillhandahåller kodgranskningstjänster för våra kunder så att de kan upptäcka och åtgärda sårbarheter i webb- och mobilapplikationer redan i utvecklingsstadiet. Vi tror att orsaken till ett antal säkerhetsbrister är att utvecklare antingen ignorerar eller är omedvetna om alla säkra kodningsmetoder.

En kodgranskning kan hjälpa våra kunder att åtgärda grundläggande säkerhetsproblem när det fortfarande är snabbt och enkelt att göra det och innan någon större skada har uppstått. Till skillnad från de flesta företag använder vi inte automatiserade lösningar för att enbart skanna koden, eftersom dessa verktyg inte upptäcker alla säkerhetsproblem.