Bedömning av sårbarhet

Hur känsligt är ditt företag för en cyberattack? Riskerar det att drabbas av ett dataintrång? Boltonshield kan besvara dessa frågor. Syftet med sårbarhetsbedömning är att upptäcka säkerhetsproblem i applikationer eller infrastruktur på samma sätt som penetrationstester gör, med den stora skillnaden att sårbarhetsbedömning inte försöker utnyttja några sårbarheter. Vid sårbarhetsbedömningen försöker man få fram så mycket bevis som möjligt för att stödja upptäckten, men detta sker utan att försöka utnyttja den.

Vi erbjuder en djupgående utvärdering av ditt företags säkerhetsläge som inte bara avslöjar sårbarheter utan även tillhandahåller åtgärder för att eliminera eller mildra svagheterna.