E-handel

E-handelsföretag är beroende av sin webbplats och sina betalningssystem, som utgör ryggraden i deras verksamhet. Nedtid eller förstörelse av dessa delar är uteslutet eftersom det kan leda till förlorade intäkter, permanent ryktesspridning och kanske till och med ett dataintrång.

En e-handelswebbplats kan bara bli framgångsrik om den inte bara är användarvänlig, utan också om den är tillförlitlig och mycket säker. De två sistnämnda egenskaperna skapar förtroende hos kunderna. Utan konsumenternas förtroende kan ett e-handelsföretag snabbt kollapsa.