Finansiering

Säkerhet är viktigt för alla branscher. Bank- och finansbranschen har dock strikta säkerhetskrav och styrs av rigida bestämmelser. De uppgifter som dessa företag behandlar kan potentiellt leda till att ett företag - eller till och med en hel marknad - kollapsar om de används på ett illvilligt sätt. Detta lämnar inget utrymme för fel när det gäller verksamheten och dess säkerhetsåtgärder.

Oavsett om organisationen är en bank, en kreditförening eller ett försäkringsbolag, är det ständigt pågående och allvarliga attacker från många cyberkriminella hot. Den senaste statistiken över dataintrång visar att hackare ofta lyckas äventyra finansinstitut.

Efterlevnad är nyckeln till många områden inom finansiella tjänster, eftersom många institutioner omfattas av PCI-DSS-säkerhetskraven, men detta är bara den första av en lång rad riktmärken och skyldigheter.

I flera fall är ISO 27001 också en nödvändighet inom finansbranschen. Boltonshield har den tekniska expertisen för att tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster till finansinstitut och implementera lösningar av högsta standard, som alla uppfyller alla säkerhetskrav.