Tillverkning

Tillverkningsföretag är starkt beroende av teknik för att förbättra effektiviteten, öka kapaciteten och produktionen och uppnå optimala nivåer av kundnöjdhet.

Det är därför viktigt att hålla processerna och verksamheten säker med en stark infrastruktur som ger skalbarhet och flexibilitet för att teamen ska kunna få tillgång till kritisk information och applikationer antingen på plats eller på distans.

Om en hackare utnyttjar en sårbarhet kan det leda till oavsiktliga förändringar i tillverkningsprocessen. Detta kan leda till förödande effekter, inte bara för företaget, utan för hela leveranskedjan som företaget ingår i.