Utveckling av programvara för

SaaS-branschen hanterar kodförråd och stora känsliga databaser. Detta är en av anledningarna till att den står inför ett antal säkerhetsrisker, bland annat dåliga utvecklingsrutiner och svaga lösenord för användare.

Komplexiteten i infrastrukturen kan också dölja svagheter som kan utnyttjas av angripare. Dessa angripare kan förbli okända under och efter attacken för organisationens intressenter om de nödvändiga verktygen och expertisen för övervakning och skydd inte finns där för att upptäcka hotet.

Boltonshield rekommenderar följande lösningar för SaaS-företag: Penetrationstestning av AWS, testning av webb- och mobilapplikationer och granskning av säker kod.