Telekommunikation

Telekombranschen anses vara en av de mest sårbara för cybersäkerhetsattacker. Enligt en färsk rapport från Efficient har 43 % av telekomföretagen drabbats av en DNS-malware-baserad attack. Det rapporterades också att telekomföretagen i genomsnitt bara tillämpade 4 av de 11 kritiska patchar som rekommenderas av ISC under 2016, vilket gör dem särskilt sårbara för zero-day-attacker.

Telekombolagen innehar en extremt stor mängd data och känslig kundinformation. Detta gör dem mycket attraktiva för cyberattacker. Mobila enheter är en särskilt stor källa till sårbarhet. Detta gäller även internetpunkter i hemmet och smarttelefonapplikationer med låg säkerhet.

Ett telekombrott kan leda till stöld av kreditkorts- och ID-uppgifter, skada webbplatser, försämra ryktet och orsaka många andra allvarliga konsekvenser. Under de mest extrema omständigheterna kan en sådan överträdelse potentiellt påverka ett helt land, med företag, konsumenter och myndigheter som drabbas.

Boltonshield föreslår att telekomföretagen håller sig uppdaterade om alla tekniska framsteg inom datasäkerhet och cybersäkerhet i allmänhet.

Det är inte alls tillräckligt att ha den teknik och de system som infördes förra månaden. Organisationer måste dagligen granska både sin omgivning och den tekniska utvecklingen på marknaden. På så sätt kan de vara medvetna om när en ny lösning blir tillgänglig eller när en ny programvarupatch släpps, så att de snabbt kan täppa till eventuella säkerhetsluckor.

Ett holistiskt cybersäkerhetsprogram bör omfatta områden som upptäckt av hot, förebyggande åtgärder och metoder för att hantera incidenter.