Lösningar efter behov

Boltonshield erbjuder lösningar som är utformade för att erbjuda praktiska, verkliga fördelar som i slutändan kommer att underlätta stabiliteten i din organisation och göra det möjligt för den att utvecklas utan att behöva vara rädd för eventuella skador på vare sig dess kundbas eller dina egna data, din infrastruktur och dina anställdas integritet.

Det är därför som de tjänster som Boltonshield kan erbjuda ditt företag kan ge konkreta förbättringar av din förmåga att skydda dig på ett proaktivt och ständigt förbättrat sätt, samtidigt som du kan följa alla branschspecifika eller integritetsrelaterade regelverk på ett bekvämt sätt.

Boltonshields banbrytande cybersäkerhetslösningar kretsar kring ett fyrdelat tillvägagångssätt, där vi integrerar riskminimering, aldrig vilar på våra lagrar, arbetar med dig och eventuella övervakande organ för att uppnå efterlevnad och låter din organisation uppdatera sina dagliga arbetsmetoder utan att öka riskerna.

Minska angreppsytan

När vi talar om en organisations angreppsyta avser vi hela det system som är utåtriktat, dvs. varje enskild ingångspunkt till den organisatoriska miljön. Angreppsytan kan erbjuda ett antal vektorer från vilka skadliga enheter kan försöka få tillgång till eller på annat sätt skada ditt system och dess intressenter.

Läs mer

Underlätta efterlevnad

Organisationer måste ofta följa ett antal regelverk och efterlevnadskrav, särskilt, men inte uteslutande, inom högriskbranscher där känslig information, personligt identifierbara uppgifter och finansiella register ingår.

Läs mer