Underlätta efterlevnad

Organisationer måste ofta följa ett antal regelverk och efterlevnadskrav, särskilt, men inte uteslutande, inom högriskbranscher där känslig information, personligt identifierbara uppgifter och finansiella register ingår.

Boltonshield kan inrätta särskilt utformade kontroller för att se till att alla krav på revision och efterlevnad alltid uppfylls. Genom att använda en teknikdriven tillämpning av de nödvändiga standarderna kan organisationer dessutom lättare navigera i komplexa ramverk där regler och krav ibland kan överlappa varandra och bli alltmer komplexa och svåra att navigera.

Oavsett om din organisation lagrar och bearbetar finansiella data, hälsorelaterad information, mer allmän personlig information eller en kombination av de ovannämnda kategorierna kan Boltonshield hjälpa ditt företag att förbli både säkert och förenligt.