Minska angreppsytan

När vi talar om en organisations angreppsyta avser vi hela det system som är utåtriktat, dvs. varje enskild ingångspunkt till den organisatoriska miljön. Angreppsytan kan erbjuda ett antal vektorer från vilka skadliga enheter kan försöka få tillgång till eller på annat sätt skada ditt system och dess intressenter.

Boltonshield kan erbjuda en systematisk metod för att minska denna yta genom att testa, skanna och bedöma alla externt tillgängliga tjänster. Detta kan inkludera medarbetarportaler, molnbaserade tjänster, organisationens virtuella privata nätverk (VPN), SSL-certifikat på webbplatser och andra webbaserade applikationer med mera.