Säkra moderna och avlägsna arbetsplatser

Boltonshield förstår att arbetsplatsen har förändrats för alltid och att organisationer måste erbjuda sina anställda möjligheten att arbeta från olika platser, både på plats och på distans.

Distansarbete har ökat exponentiellt under det senaste decenniet och har verkligen blivit en verklig nödvändighet under de senaste två åren, men det innebär också ett antal risker, både för den anställde och för organisationen.

Boltonshield kan använda ett antal säkerhetsåtgärder för att på ett tillförlitligt sätt underlätta säkert och tryggt distansarbete. Detta inkluderar skydd mot attacker med skadlig kod, sätt att hantera svaga säkerhetsmiljöer som WiFi-nätverk i hemmet och offentliga åtkomstpunkter, skydd av fjärrenheter som bärbara datorer och mobiltelefoner, samt skydd av organisationen från interna aktörer med illasinnade avsikter.