Håll dig i framkant när det gäller sårbarheter

Tyvärr är hoten mot cybersäkerheten varken statiska eller lätta att förutsäga, både för användare och organisationer. Skadliga aktörer försöker hela tiden överlista försvarsåtgärder genom att anpassa sina angreppssätt och metoder.

Boltonshield är fullt medveten om detta ständigt föränderliga hotlandskap och använder verktyg och metoder som syftar till att ständigt identifiera alla kvarvarande eller nyskapade sårbarheter så att de snabbt kan åtgärdas innan de kan utnyttjas av externa enheter.

Dessutom bedöms och uppdateras hotbiblioteken regelbundet så att de innehåller de senaste etablerade hoten som utgör en risk för din organisation. Detta gör det möjligt för Boltonshield att hålla din organisation i framkant när det gäller att kunna hantera och avvärja attacker.