Hur du implementerar cybersäkerhet som en kultur i ditt företags DNA

Det är ytterst viktigt att organisationer förstår att cybersäkerhet måste behandlas på samma sätt som andra delar av verksamheten och bli en integrerad del av organisationskulturen.

Har din organisation råd med risken för säkerhetsrevisioner som är få och sällsynta?
Hur länge har sårbarheterna funnits i organisationens system? Hur kunde de ha utnyttjats?
Skulle det inte vara mer optimalt i alla avseenden för en organisation att kontinuerligt övervaka sitt system med samma noggrannhet som en årlig säkerhetsrevision?

Få svaren på dessa frågor och fler i vårt whitepaper.

 

Ange följande information: